آخرین خبرها

درهفدهمین دیداروبازدیدتیم سازمان رساسهراب گیلانی بابانوان غیورعرب زبان روستای دیلم قدیم

درهفدهمین دیداروبازدیدتیم سازمان رساسهراب گیلانی بابانوان غیورعرب زبان روستای دیلم قدیم

به گزارش سازمان رساسهراب گیلانی

در هفدهمین بازدید تیم سازمان رسا سهراب گیلانی با بانوان محترم روستای دیلم قدیم
در ابتدا مدیرمسئول سازمان رسا سهراب گیلانی سرکارخانم فرشته صادق نژاد از استقبال گرم بانوان غیور روستای دیلم قدیم تشکر و قدردانی بعمل آورد و بیان نمود؛
شما بانوان مهمان نوازی هستید که شجاعت و شهامت از ویژگی های شما عزیزان است.

در ادامه این نشست حاضرین مسائل و مشکلات روستای دیلم قدیم را مطرح و مشکلات را به شرح ذیل بیان نمودند:

۱مختلط بودن مدرسه راهنمایی نسیم و نیاز به بازسازی آن

۲تأسیس درمانگاه

۳مشکل آب شرب و برق منطقه

 

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.