آخرین خبرها

نهضت روشنایی وبرق رسانی به روستاهاوشهرهای شهرستان گتوند باجدیت وبدون وقفه ادامه دارد

نهضت روشنایی وبرق رسانی به روستاهاوشهرهای شهرستان گتوند باجدیت وبدون وقفه ادامه دارد

گیلانی نماینده مردم اعلام کرد: نهضت روشنایی وبرق رسانی به روستاهاوشهرهای شهرستان گتوند باجدیت وبدون وقفه ادامه دارد

گیلانی اضافه کرد: بدین منظور ده ها ترانس جدید دیگر برای تقویت وتکمیل برق رسانی وروشنایی وارد گتوند شد .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.