کد خبر : 7167
تاریخ انتشار : شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۵

عبدالله سامری: ﺁﺏ ﻃﺮﺡ ﻏﺪﯾﺮ۱ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺷﺪ

عبدالله سامری: ﺁﺏ ﻃﺮﺡ ﻏﺪﯾﺮ۱ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺷﺪ

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺳﺎﻣﺮﯼ : ﺭﻭﺯهای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﻃﺮﺡ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻏﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻫﻮﯾﺰﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﺏ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺷﻮﺭ ﺷﺪ ﻭﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ : ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﻃﺮﺡ ﻏﺪﯾﺮ۱ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺳﺎﻣﺮﯼ : ﺭﻭﺯهای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﻃﺮﺡ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻏﺪﯾﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻫﻮﯾﺰﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﺏ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﺏ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺷﻮﺭ ﺷﺪ

ﻭﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ : ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﻃﺮﺡ ﻏﺪﯾﺮ۱ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﻣﯿﻨﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﭘﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﯾﻢ

ﻭﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻣﺒﺪﺍﺀ ﺷﻮﺭﯼ ﺁﺏ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﺁﺏ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﺏ ﺷﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ

ﺳﺎﻣﺮﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺳﺎﻝ ۹۵ ﻃﺮﺡ ﻏﺪﯾﺮ۲ ﮐﻠﻨﮓﺯﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺎ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﻭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ : ﺍﺯ ﺻﺒﺮ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﻧﺠﯿﺐ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻭ
ﻣﯿﻨﻮﺷﻬﺮ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ

 

 

منبع : روابط عمومی دفتر نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی

 

با ما در پیام‌رسان‌های زیر همراه باشید ⬇️

سروش
sapp.ir/taghninedalat_ir

اینستاگرام
instagram.com/taghninedalat.ir

تلگرام
t.me/taghninedalat_ir

سایت
taghninedalat.ir

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.